Branża metalowa

Konstrukcje Stalowe

Od 2010 roku przedsiębiorstwa wytwarzające konstrukcje stalowe i aluminiowe, są zobligowane do certyfikowania Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z EN 1090-1 – certyfikacja w spawalnictwie.

Od połowy 2012 roku wszystkie wyroby metalowe wytwarzane w firmach działających w ramach nadzoru budowlanego muszą być certyfikowane na zgodność z normą EN 1090-1.

Otrzymanie certyfikatu pozwala na oznakowywanie wytworzonych konstrukcji znakiem CE na dowód zgodności z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD) w wyniku czego mogą Państwo wprowadzić swoje elementy konstrukcji budowlanych do obrotu na rynkach Unii Europejskiej.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest zorganizowanie oraz posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

TÜV Rheinland jest jedną z pierwszych jedną z pierwszych, uznanych jednostek notyfikowanych dla certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Większość firm wywodzących się z różnych gałęzi branży metalowej zobowiązanych jest do oznaczania swoich wyrobów. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest identyfikacja produktu, którą zapewnia technologia mikro udarowa. To co odróżnia tę technologie od innych jest przede wszystkim odporność na malowanie, cynkowanie, piaskowanie bądź inne czynności końcowe na produkcie. Dobrą widoczność znakowania gwarantuje nam głębokie uderzanie igłą urządzenia.

W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno urządzenia przenośne jak i stacjonarne. Znakowarki przenośne doskonale sprawdzą się podczas znakowania elementów oddalonych od siebie oraz elementów dużych i ciężkich. Znakowarki stacjonarne charakteryzują się ogromną precyzją podczas znakowania takich elementów jak np. tabliczki znamionowe.

Rurociągi

Transport rurociągowy to transport różnego rodzaju towarów odbywający się w zamkniętych systemach specjalnych rurociągów. Do najczęściej transportowanych tą drogą towarów należą: woda (wodociągi), gaz ziemny (gazociągi) oraz ropa naftowa i jej pochodne. Wszystkie rurociągi, a w szczególności rurociągi służące do transportu substancji potencjalnie niebezpiecznych (takich jak choćby wspomniany wyżej gaz czy ropa) – muszą być prawidłowo oznakowane.

Dlaczego prawidłowe oznakowanie rurociągów jest ważne?

Prawidłowe oznakowanie rurociągów powinno umożliwiać ekspresową identyfikację substancji, która przepływa przez daną instalację rurociągową. To pozwala na skuteczne minimalizowanie ilości wypadków związanych z bieżącą obsługą rurociągów, ich serwisem i konserwacją, a także zabezpieczaniem w razie zaistnienia jakichś wypadków, np. pożaru. Błędne zidentyfikowanie rurociągu / instalacji rurociągowej może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych i skrajnie niebezpiecznych, zwłaszcza gdy okaże się, że mamy do czynienia z rurociągiem, którym transportowane są substancje niebezpieczne. Ponadto nieprecyzyjne oznakowanie rurociągów lub brak oznakowania może wydłużyć pracę serwisantów i konserwatorów oraz ewentualne usuwanie awarii / naprawy.

Czytelne oznakowanie rurociągów jest niezbędne dla bezpieczeństwa pracy i obsługi instalacji. Zarówno polskie jak i europejskie normy zalecają, aby rurociągi były znakowane kolorem identyfikującym rodzaj przenoszonego czynnika oraz strzałką kierunkową określającą kierunek przepływu medium.

Ważne jest, aby zarówno element kolorystyczny, jak i strzałka kierunkowa widoczne były z każdej strony rurociągu. Jako dodatkowe oznakowanie rurociągów zalecane jest stosowanie opisu medium i jego parametrów. Znaczącym ułatwieniem dla obsługi jest identyfikacja rurociągu za pomocą numeru lub kodu alfanumerycznego. Oznakowania powinny być zamontowane z częstotliwością umożliwiającą ich szybkie odnalezienie w miejscach budzących wątpliwości, np. na rozgałęzieniach, przed i za pompą, a także w miejscach, w których mogą usprawnić obsługę instalacji.


Proces: identyfikacja i kodowanie


Proces: znakowanie i odczyt

Potrzebujesz fachowego wsparcia w wyborze sprzętu dla twojej branzy?

Zapytaj ekspertów Promatic DPM

Kontakt

Ponad 10 lat doświadczenia i nieustającego rozwoju. Rozwijamy się dla Was

Jesteśmy w stanie do każdego projektu/wyzwania podejść indywidualnie aby jak najlepiej przygotować optymalne rozwiązanie.